Kontakt, vystoupení


Protože přestavuji skleněnou harfu, nemohu s ní nyní přijímat žádné nabídky k vystoupení, ale One Man Band hrají a mohu kdykoliv zahrát.


Vystoupení:

Festivaly: třicetiminutová představení, která mohou být několikrát opakována, mohu hrát jak skleněnou harfu tak i One Man Band na stejném festivalu.

Společenské akce: 2 x 20 minut. Je lepší použít jak skleněnou harfu tak i One Man Band pro větší pestrost a dynamičnost akce.

Mluvím česky, anglicky, španělsky, německy a rusky.

Uvítáme vaše připomínky a ohlasy k vystoupení.

Kontakt:

Petr Procházka
E-mail: info@kultura-hudba.cz
Mobilní telefon: +420 603463727